Parkfadder

Skulle du ha lust att snygga till grönområden genom att till exempel plocka skräp eller rensa bort främmande växtarter? Som parkfadder har du möjlighet att lämna ett avtryck i stadsbilden! Parkfaddrarna arbetar på egen hand eller under handledning i stadens grönområden. För verksamhetsledningen ansvarar samordnaren för frivilligarbetet och de regionala handledarna för parkfaddrarna.

Parkfadderverksamheten ger invånare möjlighet att delta i skötseln av sin boendemiljö och öka trivseln i staden. Samtidigt får de vardagsmotion samt tillfälle att röra på sig utomhus och träffa nya människor! Verksamheten gör stadsborna delaktiga i skötseln av de gemensamma miljöerna.

Parkfaddrarna kan även fokusera på att sköta hundparker.

För mer informationen, varsågod och läsa den här handboken försiktigt.

Parkfadderhandboken

Du kan komma med genom att anmäla dig i stadsmiljösektorns kundtjänst på Työpajankatu 8. Varsågod och kolla öppettider från Stadsmiljösektorns webbsidan.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Time:

Enligt överenskommelse

Plats:

Grönområdena i Helsingfors

Requirements:

Inga krav, men lämpar sig inte för personer med svåra rörelsenedsättningar. Parkfaddrarna får inskolning i uppgiften. Det är önskvärt att de frivilliga förbinder sig för minst ett år.

Organizer:

Stadsmiljösektorn

Additional information:

Armi Koskela

armi.koskela@hel.fi