Järjestä tapahtuma

Till evenemangsarrangörer

Vill du arrangera ett evenemang? Du har hittat rätt! Vi har gjort en lista med viktiga länkar kring arrangerandet av olika slags evenemang i Helsingfors.

Att arrangera evenemang i Helsingfors

Helsingfors erbjuder stöd av olika slag för att arrangera evenemang. Evenemangsarrangören ska sörja för att alla nödvändiga tillstånd, anmälningar och andra förberedelser har ordnats i god tid innan evenemanget börjar. På Helsingfors stads webbplats finns en blankett som du kan använda för att ansöka om de tillstånd du behöver från Helsingfors stadsmiljösektor, kultur- och fritidssektor, räddningsverket samt Helsingfors hamn.

Gå till Helsingfors stads e-tjänster

Läs mer om att arrangera evenemang i Helsingfors (på finska)

Synlighet för evenemang på stadens webbplats

Organisationer och andra aktörer som ordnar frivilligverksamhet har möjlighet att ge sina evenemang synlighet i evenemangskalendern på stadens webbplatser.

Du kan lämna information om evenemangen med en blankett på webbplatsen My Helsinki, varefter evenemanget visas i stadens evenemangskalender.

Till My Helsinki blankett

Att boka lokaler i Helsingfors

Från webbtjänsten Varaamo kan du boka platser för utomhusevenemang utan tillståndsförfaranden. Platserna lämpar sig för öppna evenemang för under 200 personer. Bekanta dig med användningsreglerna på webbplatsen. Vi erbjuder också invånarutrymmen för att arrangera egen verksamhet.

Till Varaamo

Läs mer om att boka invånarutrymmen (på finska)

Månsasgården (på finska)

Understöd

Staden understöder organisationer, samfund och invånargrupper i Helsingfors med ungefär 70 miljoner euro årligen. Den understödda verksamheten ska rikta sig till Helsingfors stads invånare.

Även Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd beviljar understöd åt organisationer, föreningar och stiftelser i Helsingfors vars verksamhet stödjer och kompletterar social- och hälsovårdssektorns tjänster.

Läs mer om understöd som beviljas av Helsingfors stad

Läs mer om understöd som beviljas av social- och hälsovårdsnämnden