Information om verksamheten

Volontärerna utför omätbart värdefullt arbete för andra människors och stadens väl. Genom att donera litet av din tid, ditt kunnande och ditt stöd, kan du göra massor med gott och vara veckans höjdpunkt för någon som behöver hjälp. Som parkfadder får du vara utomhus och sköta miljön – och spåren av ditt arbete syns i stadsbilden. Just du är en bra som volontär.

I vår lista över uppgifter berättar vi mer om frivilligverksamheten på svenska.

Frivilligverksamhet är ett sätt att öka delaktigheten i Helsingfors stad. Helsingfors modell för delaktighet och interaktion bygger på stadsbornas egna kunskaper och kompetenser. Ett bättre Helsingfors byggs tillsammans.

Ge din kompetens och lär dig mer!

Som frivillig kan du skapa betydande människorelationer och spela en viktig roll i någon annans liv, till exempel som stödperson eller familj, i en kamratstödgrupp eller som expert i upplevelse.

Det finns tiotals olika uppgifter att välja mellan, och bland dem finns säkert något för alla, utgående från det egna intresset och tiden som du kan avvara. Verksamhet ordnas i hela staden, så du behöver inte färdas särskilt långt för att ge din insats som volontär.

För frivilligverksamhet behöver man inte en examen från ett toppuniversitet, övernaturliga förmågor eller superhjältekrafter. Närvaro, stöd, inspiration och sällskap kan kännas som riktiga hjältegärningar för våra kunder.

Det räcker det oftast med en nypa iver och två hjälpande händer. Fastän man inte behöver ha särskilda färdigheter, betyder det inte att de inte kan komma till nytta. Att kunna uppträda eller göra hantverk kan vara till nytta i många olika verksamhetsformer, eller så kan du undervisa eller underhålla andra. På många platser såsom seniorcenter, invånarhus eller ungdomsgårdar kan man förverkliga sig själv och fritt komma på idéer till verksamheten. Berätta modigt om dina egna idéer!

Inom frivilligverksamheten kan man lära sig av massor nytt och bli bekant med nya människor. Du kan hitta nya sidor hos dig själv eller förstärka kompetenser som du inte hunnit arbeta med på en tid.