Tietoa toiminnasta

Frivilligverksamhet

Volontärerna utför omätbart värdefullt arbete för andra människors och stadens väl. Genom att donera litet av din tid, ditt kunnande och ditt stöd, kan du göra massor med gott och vara veckans höjdpunkt för någon som behöver hjälp. Som parkfadder får du vara utomhus och sköta miljön – och spåren av ditt arbete syns i stadsbilden. Just du är en bra som volontär.

I vår lista över uppgifter berättar vi mer om frivilligverksamheten på svenska.

Frivilligverksamhet är ett sätt att öka delaktigheten i Helsingfors stad. Helsingfors modell för delaktighet och interaktion bygger på stadsbornas egna kunskaper och kompetenser. Ett bättre Helsingfors byggs tillsammans.

Läs mer om Helsingfors modell för delaktighet och interaktion

Ge din kompetens och lär dig mer!

Som frivillig kan du skapa betydande människorelationer och spela en viktig roll i någon annans liv, till exempel som stödperson eller familj, i en kamratstödgrupp eller som expert i upplevelse.

Det finns tiotals olika uppgifter att välja mellan, och bland dem finns säkert något för alla, utgående från det egna intresset och tiden som du kan avvara. Verksamhet ordnas i hela staden, så du behöver inte färdas särskilt långt för att ge din insats som volontär.

För frivilligverksamhet behöver man inte en examen från ett toppuniversitet, övernaturliga förmågor eller superhjältekrafter. Närvaro, stöd, inspiration och sällskap kan kännas som riktiga hjältegärningar för våra kunder.

Det räcker det oftast med en nypa iver och två hjälpande händer. Fastän man inte behöver ha särskilda färdigheter, betyder det inte att de inte kan komma till nytta. Att kunna uppträda eller göra hantverk kan vara till nytta i många olika verksamhetsformer, eller så kan du undervisa eller underhålla andra. På många platser såsom seniorcenter, invånarhus eller ungdomsgårdar kan man förverkliga sig själv och fritt komma på idéer till verksamheten. Berätta modigt om dina egna idéer!

Inom frivilligverksamheten kan man lära sig av massor nytt och bli bekant med nya människor. Du kan hitta nya sidor hos dig själv eller förstärka kompetenser som du inte hunnit arbeta med på en tid.

Okej, jag vill vara med!

Vi har frivilliguppgifter av alla slag.
Bekanta dig med uppgifterna och hitta det sättet att hjälpa som passar just dig.

Bläddra frivilliguppgifter

Kunskaper och färdigheter för arbetslivet

Genom vår frivilligverksamhet vill vi uppmuntra människor av olika slag från olika bakgrunder att bli en del av stadsgemenskapen och samhället.

Frivilligverksamheten förstärker självkänslan och -kännedomen. Genom frivilligverksamheten kan du få färdigheter som du behöver i arbetslivet, och det är också ett bra sätt att visa att du kan ta ansvar, förbinda dig under längre tider och att du är samvetsgrann.

Man kan få ett intyg över frivilligverksamhet och utbildning som man gått för den, och handledarna kan ge rekommendationer vid arbetssökning. Varför inte hitta en helt ny bransch genom frivilligverksamhet!

Hos oss är attityden och ivern viktigare än språkfärdigheter. Frivilligverksamhet är ett bra sätt att bekanta sig med det finländska samhället. Det finns många ställen där man alltid har behov av fler händer, och man kan lära sig finska vid sidan om verksamheten. Frivilligverksamheten kan ge invandrare god beredskap att övergå till arbetslivet.

Som volontär får du

  • Intressanta och meningsfulla saker att göra
  • Innehåll i livet och nya perspektiv
  • Möjligheten att delta och vara en del av staden
  • Lära dig nya färdigheter eller utveckla det du redan kan
  • Möta nya människor
  • Orientering, rekreation och vid behov fortbildning
  • Upplevelser av glädje och välgång

Annat som är bra att veta. Läs mer.

”Frivilligarbete gör att du känner dig behövd, det ger mening och styrka till ditt eget liv. Att vara volontär innebär att alla vinner. ”

– Volontär i Gårdsbacka seniorcenter

Berättelser om frivilligarbete