Stöd och sällskap

På denna sida har vi samlat olika former av stöd och aktiviteter som stadens volontärer och andra aktörer erbjuder för olika situationer i livet. Våra volontärer arbetar tillsammans med stadens anställda för att erbjuda hjälp och berika stadsbornas vardag på olika sätt.

©Jussi Hellsten/ Helsingin kaupunki

På den här sidan har vi samlat stöd och sysselsättning för olika livssituationer som stadens frivilliga och andra aktörer erbjuder. Våra volontärer erbjuder hjälp och berikar vardagen på olika sätt sida vid sida med stadens anställda.

Du kan också få en kamrat till kulturevenemang eller förlikningshjälp i brotts- och tvistemål. För seniorer och arbetslösa erbjuds många olika slags verksamhet organiserad av frivilliga i servicecentren.

Dessutom erbjuds kamratstöd av olika slag och möjligheten att samtala med erfarenhetsexperter.