Material

Vi har sammanställt extra material om Helsingfors stads frivilligverksamhet till din hjälp. Syftet med materialen är att stödja frivilligverksamheten och de frivilliga aktörerna inom Helsingfors stad. Det är förbjudet att använda materialet i andra sammanhang än inom frivilligverksamheten. Kom ihåg att alltid ange fotografens eller upphovsrättsinnehavarens namn när du publicerar material och bilder.

Observera att nedan uppräknade PDF filer att laddas ned inte är åtkomliga.

Parkfadderhandboken

Ladda ner filen

Handbok för frivilligverksamhet (4Mb)

Ladda ner filen

Grunderna till frivilligverksamheten (3Mb)

Ladda ner filen