Kontaktuppgifter

Frågor om Helsingfors volontärverksamhet? Meddela oss på adressen vapaaehtoistoiminta@hel.fi eller kontakta volontärverksamhetens utvecklingspecialister.