Medling vid brott och tvister i Helsingfors

Medling erbjuder i enlighet med lagen om medling vid brott och vissa tvister ett alternativ för utredning och avgörande av konflikter som förorsakats av brott och tvister.

Brottsbenämningarna på mål som kommer till medling varierar. I medling kan behandlas bl.a. misshandel, skadegörelse och egendomsbrott. Medling kan också tillämpas i mindre tvister när åtminstone en part är en fysisk person.

Som medlare fungerar frivilliga för uppgiften utbildade personer som får handledning och rådngivning av yrkespersonalen på medlingsbyrån.

Läs mer om medling Länk till sovittelutoiminta.fi