IT-handledning på svenska

ENTER ry erbjudar gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. För tillfället ordnar vi handledning på ca. 80 olika ställen i Nyland. Enter har 185 frivilliga handledare.

Läs mer om IT-handledning Länk till enter rys nätsidan