Invånarhusen

Invånarhusen är mötes- och evenemangsplatser som är öppna för alla. Syftet med dem är att öka välbefinnandet och förebygga ensamhet. I husen kan du delta i olika grupper och evenemang. Du kan komma med idéer för verksamheten, delta i den eller bara komma för att fördriva tiden.

Syftet med invånarhusen i staden är att främja aktivt medborgarskap och erbjuda stöd i olika livssituationer. Invånarhusen förebygger utslagning till följd av livsförändringar, det vill säga ensamhet och de bieffekter av den som olika omständigheterna kan ge upphov till.

På invånarhusen kan de frivilliga ordna olika slags verksamhet och leda grupper. De frivilliga ordnar även utflykter och basarer. Här kan du lyfta fram dina egna idéer och skapa en verksamhet som passar dig.

Du kan komma med genom att kontakta invånarhusen direkt.

Kontaktinformation Länk till hel.fi nätsidan