Läskamrat

Gillar du att läsa? Vill du sprida läsglädje också till andra? Bli en läskamrat!

En läskamrat är en frivillig helsingforsare som läser högt för äldre personer eller för andra som behöver hjälp med läsningen. Du läser t.ex. i ett servicehus eller i en servicecentral. Du kan kombinera uppgifterna som läskamrat med frivilligverksamheten inom Helsingfors stad.

Biblioteken i Helsingfors stöder dig i din uppgift som läskamrat. Biblioteken ordnar träffar för läsarna. Där får du tips om böcker som lämpar sig för högläsning. De frivilliga läsarna får också dela läsinspiration, samt frågor och erfarenheter kring läsning.

Neurolog Markku T. Hyyppä har konstaterat att forskning visar att storläsare lever längre än andra. Allra effektivast är att kombinera läsning med socialt kapital som t.ex. frivilligverksamhet.

– Det socialkulturella kapitalet förvandlas till hälsa och förlänger livet med i medeltal tre år. Näring och motion får inte till stånd motsvarande effekt.

Följ Helmet.fi och bibliotekens anslagstavlor för läskamratträffar och -kurser.

Läskamratevenemang (på finska)Till helmet.fi
Volontär till Helsingfors stadsbibliotekTill helmet.fi

Krav:
Nya läskamrater ska gå på en grundkurs i frivilligverksamhet och delta i åtminstone en träff för läskamrater som biblioteket ordnar. Det är även viktigt att du är intresserad av litteratur och har mod att möta nya människor. I din uppgift är det möjligt att du möter äldre med minnessjukdomar.

Tilläggsinformation:
Ta kontakt via lukulahettilas@hel.fi eller fråga mera på biblioteken i Helsingfors.