Kotoklubi Kaneli

Klubben Kotoklubi Kaneli är familjeverksamhet som ordnas i lekparker och familjehus. I klubben lär sig hela familjen vardaglig finska tillsammans genom att leka, sjunga, röra på sig, göra konst och utflykter. Verksamheten lämpar sig för både barn och vuxna. Deltagarna träffas en timme i taget, i huvudsak på förmiddagar (må–fr), en eller två gånger i veckan. I verksamheten deltar familjer som lär sig finska och familjer som redan kan finska. Utöver att öva på finska språket är målet att familjerna ska lära känna varandra och ha roligt tillsammans.

Man kan delta i verksamheten även utan barn.

Kotoklubi Kaneli leds av en anställd på lekparken tillsammans med en frivillig. De frivilliga får inskolning i Toisto-metoden.

Den frivilliga behöver inte kunna finska.

Läs mer om Kotoklubi Kaneli (på finska) Siirry Kotoklubi Kanelin sivulle

Time:

På förmiddagar (må–fr), 1 h, 1–2 gånger i veckan. Utflyktsverksamhet under skollov

Plats:

I lekparker och familjehus runt om i staden

Requirements:

Den frivilliga är intresserad av olika språk och kulturer samt av att arbeta med små barn och familjer. Hen kan utnyttja sina egna färdigheter i till exempel musik, motion, konst, handarbete eller bakning.

Additional information:

anna-leena.soininen@hel.fi, marju.lindfors@hel.fi, alla.kurhinen@hel.fi