Kamratverksamhet inom ungdomstjänsterna

Ungdomar som ger kamratstöd på ungdomsgårdarna får ta ansvar och samlar på sig erfarenhet genom sitt arbete där. Ungdomarna ställer upp på gårdarna en termin i taget. Man kommer gemensamt överens om uppgifterna och de beror på behoven hos ungdomarna i respektive område samt på ungdomarna som ger kamratstödet och deras kunskaper och färdigheter. Som kamratungdom har du möjlighet att till exempel leda klubbar, hålla ungdomsgården öppen och så vidare.

Målet med kamratverksamheten är även att inkludera ungdomarna i planeringen av verksamheten.

De frivilliga erbjuds en grundläggande utbildning och möjlighet till vidareutbildning, till exempel FHJ 1, hygienpass och liknande.

Verksamheten går på finska och svenska samt sporadiskt även andra språk.

Prata med din egen ungdomsgård

Kontaktuppgifter Länk till munstadi-nätsidan

Time:

Man kommer överens om uppgifterna för en termin i taget

Plats:

Ungdomsgårdarna runt om i Helsingfors.

Requirements:

Intresse för ungdomsverksamhet och ungdomar.