Stadens gemenskapshus

Helsingfors stads gemenskapshus fungerar som invånarnas mötes- och evenemangsplats. Välkommen! Gemenskapshus är mötes- och evenemangsplatser som är öppna för alla. Syftet med gemenskapshus verksamheten är att öka stadsbornas delaktighet och välbefinnande samt att förebygga ensamhet. I husen kan du delta i olika grupper och evenemang. Du kan planera och delta i aktiviteter eller bara vistas. Alla gemenskapshus i Helsingfors har datorer för användning av e-tjänster. Du kan också få digitalt stöd för att använda dina egna apparater. Aktiviteterna är kostnadsfria för besökare. Gemenskapshusens lokaler kan också reserveras för föreningars och organisationers verksamhet samt för privat bruk, varvid en avgift kan tas ut för platsbokningar.

Invånarhusen och kontacktinformation Till invånarhusen i Helsingfors stadssidor

Plats:

Stadens gemenskapshus