Seniortjänsterna

Bli frivillig hos seniortjänsterna! Hos oss finns inga specifika krav på dig som vill vara med – vi behöver dig precis som du är. Invånarna på seniorcentren, servicecentralerna och serviceboenden behöver hjälp med till exempel promenader och andra vardagliga aktiviteter. Att ha någon att prata med och få hjälp med att läsa tidningar och böcker är även välkommet. Men om du kan till exempel sjunga och leda sångstunder, spela, pyssla eller jonglera kan du som frivillig även lära eller uppträda för oss. Berätta för oss om dina idéer!

Frivilliga behövs även för att ordna aktiviteter för och ge råd till invånarna när det gäller till exempel utflykter, handledning i digitala lösningar, promenader, att använda biblioteket och andra aktiviteter.

Du kan ställa upp regelbundet eller sporadiskt efter ditt eget schema.

Våra kunder är i huvudsak seniorer, men även andra som behöver stöd i vardagen. Som frivilliga behöver vi personer som är entusiastiska över och nyfikna på att möta nya människor och har en lämplig inställning till att vara närvarande i de små stunderna i vardagen.

Du kan komma med genom att kontakta seniortjänsterna direkt.

Kontaktuppgifter Länk till hel.fi-nätsidan