Talko

Stör skräp i näromgivningen? Skulle du vilja göra något åt parkerna och naturen? Stadsbor har möjlighet att delta i olika talkon i offentliga grönområden – städning, plantering, rensning, reparation. Så här kan du bidra till att sköta om din näromgivning och öka trivseln.

 

Städningstalko

I Helsingfors har städningstalkon ordnats sedan 1984. Vilken ivrig stadsbo som helst kan ordna självständiga talkon i valfritt område. Stadens allmänna grönområden: skogar, stränder, vägkanter och parker är städobjekt. Ordnaren av talkot meddelar var och när talkot äger rum och får skräpplockare och skräppåsar. Även andra redskap kan lånas i den mån det är möjligt. Redskapen tillhandahålls av den regionala grönområdesentreprenören. Vid anmälningen får ordnaren av talkot kontaktuppgifter till den regionala kontaktpersonen och kan vid behov även komma överens om detaljer i talkot. Talkot ska anmälas senast en vecka innan det äger rum. Städningstalkon kan ordnas året om under den snöfria tiden.

Talkona ska anmälas elektroniskt på nätet på puistotalkoot.hel.fi. Talkona kan fortfarande också anmälas genom att ringa stadsmiljösektorns kundtjänst, tfn 09 310 22111.

Puistotalkoot.hel.fi

 

Yles kampanj En miljon soppåsar startar den 13 april

I vår samlar hela Finland in en miljon påsar skräp. Under det två månader långa städtalkot slår 142 kommuner eller städer, ett antal organisationer och grupper samt kända ansikten vid Yle ihop sina krafter med alla finländare för att samla in en miljon påsar skräp från omgivningen.

 

Mera information och anvisningarna

Talkoinfomation 2024

Talkoaffischen Talkoojuliste A4

 

Talko för att bekämpa främmande arter

Främmande arter är bland annat växter och djur som avsiktligt eller oavsiktligt med människans hjälp spridit sig till vår miljö. De klassificeras som skadliga om de har en negativ inverkan på vår natur och våra ursprungliga arter, som erövring av livsrum eller korsning. I grönområdena i Helsingfors finns flera främmande arter som hotar mångfalden av vår stadsnatur. Det är besvärligt att ta sig till många områden med maskiner eller maskinell borttagning är omöjlig. Därför är var och ens insats viktig vid bekämpning av främmande arter.

Om du vill bidra till detta naturskyddsarbete, kan du delta i stadens talkon för att bekämpa främmande arter eller ordna ett talko själv. Talkona fokuserar främst på att bekämpa främmande växtarter. Talkona kan ordnas i områden som förvaltas av staden, det vill säga i allmänna områdenNär rensning och utrotning av främmande arter genomförs i samarbete med staden, ser staden till att avfallet forslas bort och ger råd och hjälp med ordnandet av talkon.

Stadens talkon finns också på Facebook, sidan Helsingin puistokummit: Facebook Helsingin puistokummit (på finska).

 

Planteringstalko för blomsterlökar

Stadsmiljösektorn delar varje höst ut blomlökar till stadsborna för plantering i allmänna grönområden. Planteringsplatsen ska alltid förhandlas med staden, och du kan också be om hjälp av en expert för att välja en plats.

Lökar delas ut enligt invånarnas önskemål, minst 100 och högst 3 000 stycken. Kom ihåg att ju mera lökar planteras, desto mer imponerande blir planteringen. Lökarna måste dock också ha tillräckligt med plats att växa. Därför har platsen en stor betydelse för vilka och hur många lökar som kan planteras. Det finns separata anvisningar i slutet av artikeln om val av planteringsplats och för plantering.

Lökarna delas ut i augusti–oktober och planteras på hösten innan jorden fryser till, helst i oktober. Om du är intresserad av att ordna ett planteringstalko eller vill plantera lökar på egen hand för att dekorera din näromgivning, så kan du kontakta armi.koskela@hel.fi. Notera att det finns ett begränsat antal lökar. Om du inte får några, blir du bland de första på följande års lista.

 

Planteringstalko för sommarblommor i Björnparken

Blomsterprakt för sommaren i Björnparken – stadsbornas vardagsrum! Helsingfors stad erbjuder invånarna möjlighet att plantera sommarblommor i Björnparken i Berghäll varje sommar. Varje år utarbetas en separat planteringsplan för Björnparken och plantorna levereras från Stadsträdgården. Sommarblommorna planteras tillsammans med talkokrafter. Talkodeltagarna får lite tilltugg under talkot.

Talkona äger rum vanligtvis i början av juni. Tidpunkten för följande planteringstalko meddelas närmare. Om du vill bidra till att göra Björnparken till ett sommarparadis fyllt med blommor och plantera sommarblommor där, så kan du kontakta armi.koskela@hel.fi. Staden lånar ut planteringsredskap. Det finns också handskar, men det är bäst att ta med egna handskar om du har sådana.

 

Krattningstalko i Brunnsparken

I Brunnsparken ordnas varje höst i slutet av oktober ett krattningsevenemang, där alla är välkomna att kratta löv. Staden tar med sig arbetsredskap, och på plats ges det rådgivning och handledning samt lite tilltugg för talkodeltagarna. Syftet med evenemanget är att ge alla villiga möjlighet att uppleva glädjen av att kratta löv och göra saker tillsammans.

I år ordnas det traditionella krattningsevenemanget under den första söndagen i november. Mera information här.

Time:

Talkotider kan avtalas, du kan också delta i redan överenskomna talkon.

Plats:

Grönområdena i staden

Requirements:

Inga krav, men vi hoppas att talkodeltagarna har tillräcklig rörelseförmåga. Vid behov kan handledning ges.

Organizer:

Stadsmiljösektorn

Additional information:

Du får mer information om stadens talkon och anvisningar för att ordna egna talkon genom att kontakta stadsmiljösektorns koordinator för volontärarbete Armi Koskela, armi.koskela@hel.fi, tfn 040 719 0824 eller puistokummit@hel.fi.