Adoptera ett monument-verksamheten

Adoptera ett monument-verksamheten är en ny verksamhetsmodell inom värnandet om kulturmiljön. Den administreras i Helsingfors och Mellersta Nyland av Helsingfors stadsmuseum. Adoptera ett monument-verksamheten är en form av frivilligverksamhet där stadsborna får möjlighet att adoptera och underhålla ett fornlämningsobjekt eller en liten byggnad och på så sätt delta i bevarandet av sin egen kulturmiljö.

I Helsingfors finns bland de erbjudna objekten till exempel befästningar från första världskriget som ligger dolda i den närmaste skogen. Skötselåtgärder utförs i enlighet med museets skötselplan, och skötseln av objektet baserar sig på ett skriftligt avtal mellan museet och gruppen som adopterar monumentet. Aktören som adopterar kan vara till exempel en förening, ett företag eller en skola. Att ta hand om objekten kräver inga särskilda kunskaper – det räcker med att ha intresse och ett raskt sinne! Adoptera ett monument-verksamheten uppmuntrar alla stadsborna att ta hand om sin egen kulturmiljö.

Läs mer om adoptera ett monument (Helsingofors stadsmuseum) Link till Helsingfors stadsmuseum sidor Läs mer på finska Adoptoi monumentti sidor på finska

 

Additional information:

Om du vill komma med i verksamheten, kontakta:

Fornlämningar
arkeolog Heini Hämäläinen, 040 334 5521, heini.hamalainen@hel.fi

Byggnader
forskare Anne Salminen, 040 334 7012, anne.salminen@hel.fi