Vapaaehtoiseksi kulttuuritaloille

Malmitalo

Malmitalossa järjestetään lapsiperheille suunnattuja tapahtumia, joihin tarvitaan vapaaehtoisia mm. jakamaan käsiohjelmia, huolehtimaan esiintyjien ja työpajanvetäjien tarjoiluista ja auttamaan järjestelyissä. Tapahtumat ovat yleensä viikonloppuisin. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa lapsiperheille mukavia elämyksiä Malmitalossa. Vapaaehtoiset perehdytetään ennen tapahtumia taloon ja työtehtäviin.

Vapaaehtoisilta toivotaan ystävällinen työotetta sekä kykyä mukautua vaihtuviin ja nopeisiin tilanteisiin.

Ota yhteyttä: anni.hiekkala@hel.fi tai puh. +358 400 293 371

Sijainti Ala-Malmin tori 1

Siirry Malmitalon sivulle Siirry Malmitalon sivulle

 

Annantalo

Annantalon taideneuvolan yhteydessä toimii seniori-ikäisten vapaaehtoisten ryhmä, joka suunnittelee kerran vuodessa tapahtuvan teemallisen taidetyöpajapäivän. Tapahtuma on suunnattu lapsiperheille. Tapahtuman tavoittena on Annantalon Taideneuvolan tapaan tukea kotien taidekasvatusta ja kanavoida taiteen ja kasvatuksen alalla elämäntyönsä tehneiden henkilöiden hiljaista tietoa aktiiviseen taidekasvatustoimintaan.

Tähän asti toteuttamiamme työpajapäiviä ovat olleet muun muassa Anna palaa! (2015), Äly vapaa (2016), Revi siitä (2017) ja Usko tai älä (2018). Nimien taakse kätkeytyy materiaalisesti ja sisällöllisesti laadukasta, taiteellista työpajatyöskentelyä.

Vapaaehtoisilta toivotaan kykyä innostua ja halua toimia ryhmässä yhteisten taidekasvatuksellisten tavoitteiden mukaan. Pääpaino on visuaalisissa taiteissa.

Ota yhteyttä: harri.piispanen@hel.fi tai puh. +358 40 1216753

Sijainti Annankatu 30

Siirry Annantalon sivulle Siirry Annantalon sivulle