Kaksi ihmistä sekä koira ovat kävelyllä kesäisessä Haagan Alppiruusupuistossa.

Tietoa vapaaehtoiselle

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten, ympäristön ja yhteisöjen hyväksi tehtyä, omaan vapaaseen tahtoon ja motivaatioon perustuvaa palkatonta toimintaa. Kaupungilla toimivien vapaaehtoisten kanssa sovittavat periaatteet löydät tältä sivulta.

Vapaaehtoistoiminnan määritelmä

Helsingin kaupungilla määrittelemme vapaaehtoistoiminnan seuraavasti: Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten, ympäristön ja yhteisöjen hyväksi tehtyä, omaan vapaaseen tahtoon ja motivaatioon perustuvaa palkatonta toimintaa. Vapaaehtoistoiminta edistää osallisuutta ja hyvää elämää.

Vapaaehtoistoiminta on ennaltaehkäisevää ja voimaannuttavaa toimintaa, jonka avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja lievittää yksinäisyyttä.

Vapaaehtoistoiminta on Helsingin kaupungin palveluja täydentävää, vapaaehtoisen omaan motivaatioon perustuvaa toimintaa, joka lisää;

 • osallisuutta
 • mahdollisuuksia auttaa ja saada apua
 • hyvinvointia ja iloa
 • toimijuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia
 • erilaisten helsinkiläisten tasa-arvoista kohtaamista
 • yhteisöllisyyttä ja omistajuutta alueisiin ja kaupunkiin
 • ympäristöstä huolehtimista.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

 • vapaaehtoisuus ja palkattomuus
 • vapaaehtoisen ja työntekijän roolien ero
 • luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus
 • luotettavuus ja sitoutuminen
 • oikeus tukeen ja ohjaukseen
 • tasa-arvoisuus ja vastavuoroisuus
 • suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus
 • osallisuus ja yhteisöllisyys
 • merkityksellisyys ja toimijuus
 • toiminnan ilo
 • Helsingin kaupungin arvoihin, vapaaehtoistoiminnan ohjeisiin ja periaatteisiin sitoutuminen
 • vapaaehtoistoiminnasta apua saavan henkilön ja/tai tahon kunnioittaminen ja ohjeiden noudattaminen

Vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet

Vapaaehtoisella on oikeus

 • valita itse sopiva tehtävä
 • sitoutua itselle sopivaksi ajaksi
 • kieltäytyä tarjotusta tehtävästä
 • siirtyä muihin tehtäviin

Vapaaehtoisella on oikeus saada

 • perehdytystä ja opastusta
 • tukea ja ohjausta
 • tietoa, kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa
 • osallistua koulutuksiin, tapaamisiin
 • saada ja antaa palautetta
 • vakuutus
 • toiminnasta iloa ja jaksamista

Vapaaehtoisella on velvollisuus

 • sitoutua vaitiolovelvollisuuteen
 • noudattaa Helsingin kaupungin arvoja, ohjeita ja periaatteita
 • toimia suvaitsevasti ja kunnioittaa itsemääräämisoikeutta
 • pitää kiinni sovituista asioista ja luvatuista sitoumuksista
 • toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä
 • toimia päihteettömänä
 • ilmoittaa henkilökunnalle huomaamistaan puutteista, ilkivallasta, tai huolen aiheista (esim. asiakkaan avun tarve, tai ilkivalta ympäristökohteessa ym.)
 • ilmoittaa halutessaan lopettaa vapaaehtoisena toimimisen

Vapaaehtoisen sopimus ja vakuutus

Helsingin kaupungin järjestämään vapaaehtoistoimintaan osallistuvat henkilöt allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta ja sitoutuvat siten noudattamaan vapaaehtoistoiminnan järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä sekä kunnioittamaan Helsingin kaupungin arvoja. Vapaaehtoistoiminnan sopimus sisältää salassapito- ja tietosuojasitoumuksen, joka on voimassa myös vapaaehtoistoiminnan päättymisen jälkeenkin.

Helsingin kaupunki on vakuuttanut vapaaehtoiset ryhmätapaturmavakuutuksella, joka on voimassa vapaaehtoistyötä suorittaessa ja näihin tehtäviin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Vakuutuksen perusteella korvataan ainoastaan julkisen terveydenhuollon piirissä olevat sairaanhoitokulut, esim. terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalamaksut sekä tapaturmaan liittyvät lääkekulut ja välttämättömät ja kohtuulliset matkakulut. Lisätietoja vakuutuksesta saat tarvittaessa vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöltäsi.

Tiesithän, että vapaaehtoistoimintaan ja/tai vapaaehtoistoiminnan koulutukseen osallistumisesta saa halutessaan todistuksen.

Osallistu koulutukseen

Valmiina vapaaehtoistoimintaan? Koulutuskalenterista löydät Helsingin vapaaehtois- ja vertaistoiminnan ajankohtaiset koulutukset ja luennot.

Koulutuskalenteri

Kolme ihmistä seisoo vierekkäin ja hymyilee.