Tietoa vapaaehtoiselle

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten, ympäristön ja yhteisöjen hyväksi tehtyä, omaan vapaaseen tahtoon ja motivaatioon perustuvaa palkatonta toimintaa. Kaupungilla toimivien vapaaehtoisten kanssa sovittavat periaatteet löydät tältä sivulta.