Päihdekuntoutus Luoto

Päihdekuntoutus Luoto on ympärivuorokautisen kuntoutuksen yksikkö. Vertaistuki on keskeinen osa Luodon toimintaa. Vapaaehtoinen toimii vertaisohjaajana pääsääntöisesti siinä kuntoutusyhteisössä, jossa hän on itse ollut kuntoutuksessa.

Päihdekuntoutusyksikkö Luoto sijaitsee Auroran sairaalan alueella.

Vertaistoimintaa on Luodossa pääsääntöisesti arkipäivisin klo 9-16 välillä.

Toiminnan tarkoituksena on, että vertaisohjaaja tarjoaa toipumisen alussa oleville päihdekuntoutujille vertaistukea ja vahvistaa onnistumisen toivoa jakamalla omaa toipumiskokemustaan. Vertaisena työskentely on osa kuntoutusjatkumoa. Sen tulee tukea ja edistää vertaisena toimivan omaa toipumisprosessia ja tavoitteita elämässä eteenpäin.

Vertaisohjaajan oma toipuminen tulee olla siinä vaiheessa, että takana on vähintään 6kk päihteettömyyttä. Lisäksi vertaisena toimiminen edellyttää avohoitosuhdetta päihdepoliklinikalla tai jälkikuntoutuksessa, kiinnittymistä vertaistukiryhmiin ja sitoutumista päihteettömään elämäntapaan.

Lisätietoa:

Vapaaehtoistoiminnasta saa lisätietoja: Vertaistyön koordinaattori, Päihdekuntoutus Luoto, puh. 040 3344536