Päihdekuntoutus Luoto

Päihdekeskus Luodossa jatketaan Tervalammen toiminnan urilla. Vapaaehtoinen toimii vertaisohjaajana pääsääntöisesti siinä kuntoutusyhteisössä, jossa hän on itse ollut kuntoutuksessa.

Jos sinusta tuntuu, että haluat jakaa omaa kokemusta toipumisesta ja tukea sillä toipumisen alussa olevia kuntoutujia, ole yhteydessä!

Toiminnan tarkoituksena on, että vertaisohjaaja tarjoaa toipumisen alussa oleville päihdekuntoutujille vertaistukea ja vahvistaa onnistumisen toivoa jakamalla omaa toipumiskokemustaan. Vertaisena työskentely on osa kuntoutusjatkumoa. Sen tulee tukea ja edistää vertaisena toimivan omaa toipumisprosessia ja tavoitteita elämässä eteenpäin.

Vapaaehtoisen tehtävästä kiinnostunut voi ottaa yhteyttä oman yhteisönsä työntekijään tai Luodon vertaistyön koordinaattoriin.

 

Aika:

Vapaaehtoinen voi olla Luodossa 1-5 päivää viikossa, korkeintaan 6 tuntia päivässä. Vertaistyöjakso on korkeintaan vuoden pituinen.

Paikka:

Päihdekuntoutus Luoto, Nordenskiöldinkatu 20, Auroran sairaalan rakennukset 4 ja 5.

Tarvittava osaaminen:

Oman toipumisen tulee olla siinä vaiheessa, että takana on vähintään 6kk päihteettömyyttä. Lisäksi vertaisena toimiminen edellyttää mm. toimivaa avohoitosuhdetta päihdepoliklinikalla tai jälkikuntoutuksessa, kiinnittymistä vertaistukiryhmiin ja sitoutumista päihteettömään elämäntapaan.

Järjestäjä:

Helsingin kaupungin päihdepalvelut

Lisätietoa:

Annika Tammiluoto, sosiaaliterapeutti, vertaistyön koordinaattori puh 09  310 46498. [button class="c-btn--arrow" text="Siirry Päihdekuntoutus Luodon sivulle" url="https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut/paihdekuntoutus/laitoskuntoutus/paihdekuntoutus-luoto" aria_label="Siirry Päihdekuntoutus Luodon sivulle" ]