Lukupiirin vetäjä

Kuukausittain kokoontuvissa lukupiireissä luetaan kirjoja ja keskustellaan kirjallisuudesta.

Lukupiireihin osallistuvilta vapaaehtoisilta vaaditaan kiinnostus kirjallisuutta kohtaan, rohkeus kohdata uusia ihmisiä ja valmius vetää itsenäisesti lukupiiriä.

Aika:

Tapaamiset noin kerran kuukaudessa

Paikka:

Helsingin kaupungin kirjastot. Toimintaan ei ole mahdollisuutta kaikissa kirjastoissa.

Tarvittava osaaminen:

Kiinnostus kirjallisuuteen, rohkeus kohdata uusia ihmisiä ja valmius vetää itsenäisesti lukupiiriä.

Järjestäjä:

Helsingin kaupungin kirjastot

Lisätietoa:

Ota yhteyttä omaan kirjastoosi tai sähköpostiosoitteeseen vapaaehtoistoiminta.kirjastot@hel.fi.