Lukupiirin vetäjä

Kuukausittain kokoontuvissa lukupiireissä luetaan kirjoja ja keskustellaan kirjallisuudesta.

Lukupiireihin osallistuvilta vapaaehtoisilta vaaditaan kiinnostus kirjallisuutta kohtaan, rohkeus kohdata uusia ihmisiä ja valmius vetää itsenäisesti lukupiiriä.

Tietoa kirjaston vapaaehtoistoiminnasta Siirry

Aika:

Tapaamiset noin kerran kuukaudessa

Paikka:

Helsingin kaupungin kirjastot. Toimintaan ei ole mahdollisuutta kaikissa kirjastoissa.

Tarvittava osaaminen:

Kiinnostus kirjallisuuteen, rohkeus kohdata uusia ihmisiä ja valmius vetää itsenäisesti lukupiiriä.

Järjestäjä:

Helsingin kaupungin kirjastot

Lisätietoa:

Ota yhteyttä omaan kirjastoosi tai vapaaehtoistoiminnan alueelliseen yhteyshenkilöön.