Kouluvapis

Kouluvapis on uusi vapaaehtoistoiminnan tehtävä, jota käynnistetään muutamissa Helsingin peruskouluissa. Tarkoituksena on saada vapaaehtoisia mukaan koulun arkeen, retkille sekä tapahtumiin.

Vapaaehtoisena voit olla joko tukena koulupäivän aikana toteutuvassa toiminnassa tai tulla jakamaan esimerkiksi harrastuksistasi saamaasi osaamista. Tärkein tehtävä toiminnassa on olla läsnä – varsinainen koulupäivän aikana tapahtuva opetustyö ja vastuu lapsista ja nuorista, on aina koulun ammattihenkilöillä.

Toimintaa järjestetään koulupäivän aikana klo 8-16 välisenä aikana. Vapaaehtoiselta edellytetään täysi-ikäisyyttä, avarakatseisuutta, tasapainoista elämäntilannetta, hyvää elämänhallintaa sekä kykyä luoda kontaktia lapseen tai nuoreen.

Vapaaehtoistoimintaan tulevat henkilöt haastatellaan ennen tehtävään pääsyä. Lisäksi vapaaehtoisten on hyvä käydä Vapaaehtoistoiminnan perusteet –koulutus sekä perehdytys koulun toimintaympäristöön. Turvallisen toimintaympäristön takaamiseksi vapaaehtoiselta saatetaan joissakin tehtävissä pyytää rikostaustaote toiminnan aloittamisen yhteydessä.

 

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

Huom! Herttoniemenrannan ala-asteen koulu ei valitettavasti pysty ottamaan tällä hetkellä uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia kaivataan normaalisti taas myöhemmin keväällä.

Aika:

Esim. klo 8-14 välisenä aikana, noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkemmat ajankohdat ovat sovittavissa vapaaehtoisen kanssa.

Paikka:

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu, Petter Wetterin tie 5, 00810 Helsinki.

Tarvittava osaaminen:

Valmius leikkiä ja touhuta lasten kanssa ulkona on toivottua. Toimintaa voidaan suunnitella vapaaehtoisen omien vahvuuksien ja ideoiden mukaan. Koulussa puhutaan useita eri kieliä. Suurimpia kieliryhmiä suomen jälkeen ovat arabia ja somali, mutta näiden osaaminen ei ole edellytettyä. Suomen kielen osaaminen on tehtävässä tarpeellista.

Lisätiedot:

Marja Lumme, marja.lumme@edu.hel.fi

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun sivut

 

Kankarepuiston peruskoulu

Aika:

Koulu järjestää opetusta klo. 8:30-15:45. Ajat voidaan sopia vapaaehtoisten omien toiveiden ja aikataulujen mukaan. Toivotaan, että vapaaehtoinen pystyy olemaan toiminnassa mukana ainakin kerran kuukaudessa, jotta hän tulisi tutuksi henkilökunnan ja oppilaiden kanssa.

Paikka:

Kankarepuiston peruskoulu, Jakomäenpolku 6, 00770 Helsinki.

Tarvittava osaaminen:

Koulun suurimmat kieliryhmät ovat suomi, venäjä, viro, arabia ja somali, jonka lisäksi kieliryhmiä on mm. englanti, kurdi, vietnam, nepali ja ukraina. Kieliosaamisesta on varmasti hyötyä, mutta vähintään suomi ja englanti ovat tarpeellisia henkilökunnan kanssa kommunikoimiseksi.

Lisätiedot:

Jasmin Levander, jasmin.levander@edu.hel.fi

Kankarepuiston peruskoulun sivut

 

Keinutien ala-asteen koulu

Huom! Keinutien ala-asteen koulu ei valitettavasti pysty ottamaan tällä hetkellä uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia kaivataan normaalisti taas myöhemmin keväällä.

Aika:

Mielellään n. kerran viikossa, mutta harvemminkin onnistuu. Toivotaan kuitenkin, että vapaaehtoinen pääsisi paikalle vähintään pari kertaa kuukaudessa. Esimerkiksi klo 12-14 tai sovitusti klo 12 jälkeen.

Paikka:

Keinutien ala-asteen koulu, Keinutie 13, 00940 Helsinki.

Tarvittava osaaminen:

Toivotaan menevyyttä ja uskallusta ottaa kontaktia lapsiin. Toiminta voisi olla esim. lasten leikittämistä tai aktiviteettien vetämistä välitunneilla. Lisäksi mietitty ”Olohuone”-toimintaa, jossa oleskellaan lasten kanssa ja keksitään kivaa yhteistä tekemistä. Koulussa puhutaan useita kieliä, joiden osaamisesta voi olla hyötyä, esim. somali, arabia, dari, farsi ja venäjä. Tehtävässä kuitenkin pärjää myös suomen ja/tai englannin kielellä.

Lisätiedot:

Alina Suvitie, alina.suvitie@edu.hel.fi

Keinutien ala-asteen koulun sivut

 

Pitäjänmäen peruskoulu

Huom! Pitäjänmäen peruskoulu ei valitettavasti pysty ottamaan tällä hetkellä uusia vapaaehtoisia.

Aika:

Toiminta on tällä hetkellä tauolla

Paikka:

Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6,00370 Helsinki.

Tarvittava osaaminen:

Koulun yleisimpiä kieliä suomen jälkeen ovat kosovo, albania, somalia, arabia, venäjä sekä viro, joiden osaamisesta voi olla hyötyä tehtävässä.

Lisätiedot:

Sari Tapojärvi, sari.tapojarvi@edu.hel.fi

Pitäjänmäen peruskoulun sivut

 

Vuoniityn peruskoulu

Aika:

Aamupäiväpainotteisesti 8:30-14 välisenä aikana. Esimerkiksi kerran viikossa, mutta harvemminkin käy. Ajankohdat ovat soviteltavissa vapaaehtoisen muuhun elämään.

Paikka:

Vuoniityn peruskoulu, Heteniityntie 4, Koukkusaarentie 9 ja Venemestarintie 14, 00980 Helsinki.

Tarvittava osaaminen:

Tehtävässä voi hyödyntää omia taitojaan ja siitä voi tehdä itsensä näköistä.

Lisätiedot:

Anna Laine, anna.laine@edu.hel.fi

Vuoniityn peruskoulun sivut