Kielikahvilan vetäjä

Kielikahviloissa voit olla mukana tukemassa suomen oppimista ja ohjaamassa kielikahvilaa maahanmuuttajille. Vaatimuksena on hyvä suomen kieli, hyvät vuorovaikutustaidot ja halu kuunnella ja ymmärtää eri tavoin puhuttua suomea. Kielikahviloissa on joskus mukana kirjaston työtekijöitä ryhmien ohjaajina.

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoa, antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, auttaa kotoutumaan ja antaa mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin.

Kielikahvilat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa, jotkut harvemmin.

Tietoa kirjaston vapaaehtoistoiminnasta Siirry

Aika:

Tapaamiset pääsääntöisesti kerran viikossa

Paikka:

Helsingin kaupungin kirjastot. Toimintaan ei ole mahdollisuutta kaikissa kirjastoissa.

Tarvittava osaaminen:

Hyvä suomen kieli, hyvät vuorovaikutustaidot, halu kuunnella ja ymmärtää eri tavoin puhuttua suomea sekä oma-aloitteisuutta.

Lisätietoa:

Ole yhteydessä lähikirjastoosi ja tule mukaan kielikahvilaan tai perusta uusi!