Itäkeskuksen kielikahvilan vetäjä

Itäkeskuksen kirjastossa järjestetään kielikahvila kerran viikossa tiistaisin kello 18 – 19.30. Kielikahvilamme on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia tai ylläpitää suomen kielen taitoaan.

Kielikahvilassa voit olla mukana tukemassa suomen oppimista ja ohjaamassa kielikahvilaa maahanmuuttajille. Sinun ei tarvitse osata selittää kielioppisääntöjä tai olla opettaja, pääpaino on keskustelussa ja positiivisen ilmapiirin luomisessa. Kielikahvilassa on mukana myös kirjaston työtekijöitä ryhmien ohjaajina. Kirjaston työntekijät valmistelevat keskustelun aiheet ja tukimateriaalit.

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoa, antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, auttaa kotoutumaan ja antaa mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin.

Aika:

Kerran viikossa tiistaisin kello 18 - 19.30.

Paikka:

Itäkeskuksen kirjasto, Turunlinnantie 1 00900 Helsinki (Stoan kulttuurikeskus).

Tarvittava osaaminen:

Hyvä suomen kieli, hyvät vuorovaikutustaidot, halu kuunnella ja ymmärtää eri tavoin puhuttua suomea sekä oma-aloitteisuutta.

Järjestäjä:

Itäkeskuksen kirjasto

Lisätietoa:

Erikoiskirjastonhoitaja
Aino.toiviainen-koskinen@hel.fi