Tietoa toiminnasta / Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Frågor om Helsingfors volontärverksamhet? Meddela oss på adressen vapaaehtoistoiminta@hel.fi eller kontakta volontärverksamhetens utvecklingspecialister.

Eliisa Saarinen

eliisa.saarinen@hel.fi
09 310 64884

Kristiina Stenman

kristiina.stenman@hel.fi
09 310 46940

Saara Jäämies

saara.jaamies@hel.fi

09 310 22621

sydan

Utvecklingsförslag och idéer?

Berätta för oss hur vi kan förbättra vår verksamhet.