Tietoa toiminnasta / Usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset

Miten voin tulla mukaan toimintaan?

Vapaaehtoiseksi pääsee eri tavoin.

Helpoin tapa on selata erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja olla suoraan yhteydessä toiminnan järjestäjiin tai vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöihin, joiden yhteystiedot löydät toiminnan kuvauksista. He tietävät parhaiten, mistä toiminnassa on kyse ja miten heidän toimintaansa pääsee mukaan.

Katso avoimet vapaaehtoistehtävät

Voit tulla vapaaehtoistoiminnan perusteet -koulutukseen, ja löytää sen avulla sinulle sopivan toimintamuodon. Koulutusta suositellaan joka tapauksessa kaikille.

Katso tulevat koulutukset koulutuskalenterista

Apua sopivan vapaaehtoistoiminnan löytämiseen saa myös vapaaehtoistoiminnan kehittämisasiantuntijoilta. Heidät saa kiinni ensisijaisesti sähköpostilla vapaaehtoistoiminta@hel.fi.

Tarkemmat yhteystiedot

Mitä vapaaehtoisilta edellytetään?

Vapaaehtoistehtävät sopivat monenlaisille erilaisille ihmisille. Tärkeintä on kiinnostus ja motivaatio antaa omaa aikaa muille ihmisille tai osallistua muulla tavoin. Joihinkin tehtäviin vaaditaan erityistä koulutusta ja pitkää sitoutumista, lue lisää alta.

Suurin osa toiminnastamme ei vaadi säännöllistä, pitkäjänteistä sitoutumista, vaan mukana voi olla silloin kuin itselle sopii.

Vapaaehtoisilta ei myöskään vaadita täydellistä suomen kielen taitoa. Monessa paikassa apukädet ovat erittäin toivottuja, vaikka vasta opettelisit suomea.

Voinko olla mukana, vaikka en voi sitoutua tiiviisti?

Meillä on paljon vapaaehtoistoimintaa, joka ei vaadi säännöllistä sitoutumista. Ei haittaa, vaikka et pääsisi käymään säännöllisesti – moneen paikkaan voi tulla silloin, kun sinulle sopii. Kaikki vapaaehtoisten antama aika on arvokasta.

Mihin tehtäviin tarvitaan erityistä koulutusta? Entä pitkää sitoutumista?

Tukihenkilöt, kulttuurikaverit, sovittelutoiminnassa mukana olevat ja nuorisotaloilla toimivat vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviin. Lisäksi koulutusta vaaditaan erilaisiin vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden tehtäviin.

Pitkää sitoutumista vaaditaan ainakin tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan sekä palvelutalojen ystävätoimintaan.

Myös kuvasakkiin ja kuvakummeihin toivotaan pidempää sitoutumista.

Mihin vapaaehtoisia tarvitaan, kun kaupungilla on palkattua henkilökuntaa?

Vapaaehtoistoiminnalla ei korvata mitään palkatulle henkilöstölle kuuluvia tehtäviä, vaan kaikki vapaaehtoistoiminta on henkilökunnan tekemän työn lisänä.

Lisäksi vapaaehtoistoiminta on lyhytkestoisempaa eikä niin sitovaa kuin palkkatyö. Tehtäviä saa valita oman mielensä mukaan, ja tarjotuista tehtävistä saa kieltäytyä.

Tarjoamme vapaaehtoistehtävillä mahdollisuuden saada rikastuttavia, palkitsevia kokemuksia, osallistua kaupungin toimintaan, kokeilla uusia asioita, joita ei muualla voi kokeilla sekä oppia uutta.

Miten voin kehittyä ja edetä vapaaehtoisena?

Vapaaehtoisena voit kokeilla monenlaisia tehtäviä, ja oppia uusia asioita. Voit myös itse kehittää toimintaa ja ehdottaa uusia tehtäviä mahdollisuuksien mukaan.

Haluamme antaa vapaaehtoiselle hyviä ja mielenkiintoisia kokemuksia. Teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa, joten voimme neuvoa löytämään mielekästä tekemistä myös muiden toimijoiden parissa.

Tarjoamme koulutusta erilaisiin vapaaehtoistehtäviin – selaa vaihtoehtoja koulutuskalenteristamme.

Siirry koulutuskalenteriin

Vapaaehtoistoiminnasta voi myös saada todistuksen ja suositteluja esimerkiksi työnhakua varten, mutta muista sopia asiasta erikseen ohjaajan kanssa.

Mitä jos toiminta ei ollut sitä mitä odotin?

Toiminnassamme on tärkeää, että jokaiselle löytyy oman kiinnostuksen mukaista tekemistä. Tätä yritetään kartoittaa myös perehdytysvaiheessa, joka kuuluu kaikkien tehtävien alkuun.

Jos toiminta ei tunnukaan sinulle sopivalta, ota asia esille pikaisesti vapaaehtoisohjaajan kanssa. Tehtävää voi muokata mahdollisuuksien mukaan, tai vaihtaa kokonaan toiseen. Tärkeintä on, että kerrot omista ajatuksista ja huolistasi, ja että teet sen, minkä lupaat.

Vapaaehtoisella on oikeus valita itse sopiva tehtävä, sitoutua itselle sopivaksi ajaksi, kieltäytyä tarjotusta tehtävästä ja siirtyä muihin tehtäviin.

Uskomme, ettei ole vääränlaisia vapaaehtoisia, mutta voi olla vääränlaisia tehtäviä. Autamme sinua löytämään sinulle sopivan tehtävän.

Tehdäänkö vapaaehtoisen kanssa sopimus ja mihin silloin sitoudutaan?

Vapaaehtoisen kanssa tehdään sopimus, jossa sovitaan vapaaehtoistoiminnan vastikkeettomuudesta, vakuutuksesta, salassapitovelvollisuudesta ja velvollisuudesta ilmoittaa esteistä ja toiminnan lopettamisesta.

Sopimus ei ole työsopimuksen tavoin sitova, vaan vapaaehtoinen voi lopettaa toiminnan halutessaan. Lopettamisesta on aina tärkeää ilmoittaa omalle yhteyshenkilölle.

Lue lisää toiminnan periaatteista.

Mitä vapaaehtoisen vakuutus kattaa?

Kaupunki on vakuuttanut kaupungin vapaaehtoistoimintaan osallistuvat ryhmätapaturmavakuutuksella, jonka piiriin kuuluvat kaikki kaupungin eri toimialojen ja liikelaitosten alaisessa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat henkilöt. Vakuutus on voimassa vapaaehtoistoimintaa suoritettaessa ja näihin tehtäviin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

Vakuutus kattaa vain julkisen terveydenhuollon käyttämisestä aiheutuneet kustannukset.

Miten toimin, kun haluan lopettaa vapaaehtoisotoiminnan tai jäädä tauolle?

Vapaaehtoistoiminnan voi lopettaa, jos ei pääsekään osallistumaan. Ilmoita siitä kuitenkin vastuuhenkilölle tai ohjaajalle mahdollisimman pian. Toiminnasta voi pitää myös taukoa, ja palata mukaan sopivampana ajankohtana. Ilmoita siitäkin ohjaajalle.

Mitä jos sairastun enkä pääse hoitamaan tehtävääni?

Ilmoita sairastumisestasi tai muusta esteestä ohjaajalle tai toiminnan vastuuhenkilölle. Jos olet epävarma kunnostasi tai terveydentilastasi, kysy vastuuhenkilöltä. Älä toimi vapaaehtoisena, jos ole sairaana. Voit tulla taas mukaan, kun olet tervehtynyt.

Voinko ehdottaa vapaaehtoistehtävän, josta olen itse kiinnostunut?

Otamme mielellämme vastaan ideasi ja ehdotuksesi. Tarjoamme mahdollisuuden erilaisten ideoiden toteuttamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Toimintaa pääsee ideoimaan esimerkiksi seniorikeskuksissa ja palvelutaloissa, naapuruuspiireissä, asukastaloilla ja nuorisopalveluissa.

Opettelen vasta suomea. Voinko silti tulla mukaan?

Monessa tehtävässä innostunut asenne on kielitaitoa tärkeämpää. Monessa paikassa suomea on mahdollista oppia tekemällä ja mukana olemalla. Joissakin paikoissa on mahdollista käyttää englantia tukikielenä. Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää.

Mitkä henkilötiedot minun pitää antaa, jotta pääsen mukaan toimintaan?

Vapaaehtoisen on ilmoitettava vähintään etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

Vaativissa tehtävissä kuten tukihenkilötoiminnassa tarvitaan rikosrekisteriote ja tarkat henkilötiedot.

Yhteystietoja säilytetään tietosuoja-asetuksen mukaan.