Kuukausittain kokoontuvissa lukupiireissä luetaan kirjoja ja keskustellaan kirjallisuudesta. Vapaaehtoiset voivat itse valita, toimivatko he vetäjinä vai osallistujina lukupiireissä. Henkilökunta perehdyttää tehtävään, ja on ainakin alussa mukana ryhmän vetämisessä.

Lukupiireihin osallistuvilta vapaaehtoisilta vaaditaan kiinnostusta kirjallisuuteen. Muuta kokemusta ei vaadita.

Kysy lisää lähikirjastostasi

Aika:
Tapaamiset kerran kuukaudessa

Paikka:

Helsingin kaupungin kirjastot

Tarvittava osaaminen:

Kiinnostus kirjallisuuteen

Järjestäjä:
Helsingin kaupungin kirjastot

Suodata