Tietoa toiminnasta / Ofta frågat

Ofta ställda frågor

Hur kan jag delta i verksamheten?

Man kan bli volontär på olika sätt.

Det lättaste sättet är att bläddra bland olika former av frivilligverksamhet och direkt vara i kontakt med de som arrangerar verksamheten eller frivilligverksamhetens ansvarspersoner, vars kontaktuppgifter du hittar i verksamhetsbeskrivningen. De vet bäst vad verksamheten handlar om och hur man kan engagera sig i deras verksamhet.

Bläddra bland lediga frivilliguppgifter

 

Hjälp med att hitta en lämplig form av frivilligverksamhet kan du också få av frivilligverksamhetens utvecklingsexperter. Kontakta dem i första hand med e-postadressen vapaaehtoistoiminta@hel.fi.

Detaljerade kontaktuppgifter

Vad förutsätts av volontärer?

Frivilliguppgifterna lämpar sig för allehanda slags människor. Det viktigaste är att man är intresserad och motiverad att ge av sin egen tid åt andra, eller att på andra sätt bidra. För vissa uppgifter krävs speciell utbildning och att man förbinder sig för en längre tid, läs mer nedan.

Den största delen av vår verksamhet kräver inte ett regelbundet eller långsiktigt engagemang utan du kan bidra då det passar dig själv.

Frivilliga behöver inte heller ha perfekta kunskaper i finska eller svenska. På många ställen är hjälpande händer mycket önskade, även om du fortfarande håller på att lära dig finska eller svenska.

Kan jag vara med fastän jag inte kan förbinda mig helt?

Vi har gott om frivilligverksamhet som inte kräver regelbundet engagemang. Det gör inget om du inte kan komma regelbundet – många ställen låter dig komma när det passar dig bäst. All tid som frivilliga kan bidra med är värdefull.

Till vilka uppgifter behövs speciell utbildning? Eller ett långsiktigt engagemang?

Svenska: Stödpersoner, kulturkompisar, personer som deltar i förlikningsverksamheten och volontärer på ungdomsgårdar utbildas för sina uppgifter.

Dessutom krävs utbildning om man deltar i kamratverksamhet eller som erfarenhetsexpert.

Ett långt engagemang krävs i åtminstone inom stödpersonsverksamheten och för servicehusens kamratverksamhet.

Varför behövs det frivilliga, staden har ju egen anställd personal?

Frivilligverksamheten ersätter inte uppgifter som hör till den anställda personalen, utan alla insatser man gör som volontär är tillägg till den anställda personalens arbete.

Dessutom är frivilliguppgifterna mer kortvariga och inte bindande liksom avlönat arbete. Man får själv välja sin insats och man får också avböja de erbjudna uppgifterna.

Frivilligverksamheten erbjuder möjligheten till berikande, belönande erfarenheter, att delta i stadens verksamhet, prova på nya saker som man inte kan uppleva annorstädes, samt att lära sig något nytt.

Hur kan jag utvecklas och gå framåt som volontär?

Som volontär kan du prova på många olika slags uppgifter, och lära dig nya saker. Du kan också själv utveckla verksamheten och föreslå nya uppgifter i mån av möjlighet.

Vi vill erbjuda volontären goda och intressanta upplevelser inom frivilligverksamheten. Vi samarbetar med olika organisationer, och vi kan tipsa om var man kan hitta intressanta frivilliguppgifter även hos andra aktörer.

 

Du kan också få ett intyg över din frivilligverksamhet och rekommendationer till exempel för arbetssökning, men kom ihåg att komma överens om detta med din handledare.

Vad händer om verksamheten inte är vad jag förväntade mig?

I vår verksamhet är det viktigt att var och en hittar aktiviteter som motsvarar det egna intresset. Det här försöker vi också kartlägga under orienteringsskedet, som sker i början av varje frivilliguppgift.

 

Ifall verksamheten inte trots allt verkar passa dig, ta genast upp saken med din frivillighandledare. Din uppgift kan omarbetas i mån av möjlighet, eller helt bytas ut. Det viktigaste är att du berättar om dina egna tankar och oro, och att du gör det du lovat.

 

Volontären har rätt till att själv välja lämpliga frivilliguppgifter, att förbinda sig för en lämplig tidsperiod och att avböja en erbjuden uppgift, och att övergå till andra uppgifter.

 

Vi tror på att det inte finns fel typs volontärer, men det kan finnas fel typs uppgifter. Vi hjälper dig att hitta en uppgift som är lämplig för just dig.

Ingås det ett avtal med volontären, och vad förbinder man sig till då?

Man ingår ett avtal med volontären där man kommer överens om att frivilligverksamheten är vederlagsfri samt om försäkringar, tystnadsplikt och skyldigheten att meddela om förhinder och att man avslutar verksamheten.

Avtalet är inte bindande liksom ett arbetsavtal, utan volontären kan valfritt avsluta verksamheten när som helst. Det är alltid viktigt att meddela den egna kontaktpersonen när man slutar som volontär.

Läs mer om principerna för verksamheten.

Vad täcker volontärens försäkring?

Staden har försäkrat de som deltar i stadens frivilligverksamhet med en gruppolycksfallsförsäkring, till vilken hör alla de som deltar i frivilligverksamhet som är ordnad av stadens olika sektorer eller affärsverk. Försäkringen är i kraft medan man utför frivilliguppgifterna och under direkta tur- och returresor till dessa uppgifter.

Försäkringen täcker enbart kostnaderna för den offentliga hälsovården.

Hur gör jag när jag vill avsluta frivilligverksamheten eller ta en paus från den?

Man kan avsluta frivilligverksamheten ifall man inte ha möjlighet att delta trots allt. Meddela dock ansvarspersonen eller handledaren så fort som möjligt om detta. Man kan också ta en paus i verksamheten, och återvända när det passar bättre. Meddela också handledaren om detta.

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan sköta uppgiften?

Meddela din handledare eller verksamhetens ansvarsperson om du blir sjuk eller har något annat förhinder. Om du är osäker på ditt skick eller hälsotillstånd, fråga din ansvarsperson om råd. Delta inte i frivilligverksamheten om du är sjuk. Du kan fortsätta när du blivit frisk igen.

Kan jag föreslå en frivilliguppgift som jag själv är intresserad av?

Vi tar gärna emot dina idéer och förslag. Vi erbjuder möjligheten att genomföra olika idéer i mån av möjlighet.

Man kan komma på idéer till exempel vid seniorcentra och servicehusen, grannkretsar, invånarhus och ungdomstjänster.

Jag håller på att lära mig finska/svenska. Kan jag ändå komma med i verksamheten?

I många uppgifter är en entusiastisk attityd viktigare än språkfärdigheter. Ofta kan man lära sig finska genom att göra och delta i verksamheten. På många håll kan man också använda engelska som ett stödspråk. Ta modigt kontakt och fråga mer.

Vilka personuppgifter måste jag ange för att komma med i verksamheten?

Som volontär måste man åtminstone ange sitt för- och efternamn samt e-postadress eller telefonnummer.

I mer krävande uppgifter såsom stödpersonsverksamheten krävs ett brottsregisterutdrag och noggranna personuppgifter.

Kontaktuppgifterna förvaras i enlighet med dataskyddsförordningen.